Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce: miejsce spokoju i wyciszenia

Redakcja

18 marca, 2024
Święta Lipka to niezwykle sławne Sanktuarium Maryjne. Już od wieków kustoszami w tym miejscu są ojcowie i bracia jezuici. Obiekt jest położony na północnym krańcu Polski, w odległości 70 km od Olsztyna, 6 km od Rzeszowa i 14 km od Kętrzyna. Co ciekawe, początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV wieku. Jak wygląda architektura budynku? O czym warto wiedzieć?

Sanktuarium maryjne w Świętej Lipce – architektura

Barokowe Sanktuarium maryjne w Świętej Lipce nawiązuje do głównego kierunku w kulturze europejskiej, który trwał od XVI do XVII wieku. Architektura barokowa wzbudza silne emocje w każdy, kto odwiedza budynek. Ozdobność i wielkość Sanktuarium ma za zadanie uwidaczniać małość człowieka wobec Stwórcy, powodować strach i niepokój przed karą za grzechy. Fasada budynku cechuje się wyszukaną formą. Powierzchnia z kolei rozdzielona jest filarami i kolumnami. Całość robi ogromne wrażenie. 

Warto zauważyć, ze kościół ma formę bazyliki trójnawowej. Posiada dwuprzęsłowe prezbiterium, empory nad nawami bocznymi i czteroprzęsłowy korpus nawy głównej. 

Sanktuarium maryjne w Świętej Lipce – historia

Początki kultu Maryi w Świętej Lipce sięgają XIV wieku. Podania wskazują, ze więzień skazany przez sąd umieścił na lipie figurkę Matki Boskiej. Dzięki modlitwom został on ułaskawiony. W XV wieku zbudowano tu kaplicę, gdzie chętnie przybywali pielgrzymi. W roku 1525 zakazano kultu, a ostatecznie kaplica została zniszczona. Szybko powstał nowy obiekt, który przekazano jezuitom w 1624 roku. Barokowe Sanktuarium maryjne w Świętej Lipce aż do dziś jest tłumnie odwiedzane przez wiernych. 

Polecane: