Wszystkie mosty i przeprawy na kanale Mazurskim - dowiedz się więcej

Mosty na kanale Mazurskim

Mosty na kanale Mazurskim - ciekawostki

Mosty na kanale Mazurskim wyróżniają się przede wszystkim interesującą historią. Pomimo faktu, że pierwsze projekty dotyczące inwestycji, jaką była budowa kanału Mazurskiego powstały jeszcze w XIX wieku, do finalizacji jej budowy nigdy nie doszło. Jednymi z najistotniejszych czynników mających wpływ na zaprzestanie budowy pomimo dużej gotowości inwestycji był wybuch 1. wojny światowej oraz wysadzenie mostów na kanale podczas 2. wojny światowej. Pomimo że w pierwotnym projekcie obiekt ten miał służyć do żeglowania, ostatecznie pływanie między Jeziorem Mazurskim a Bałtykiem nie jest możliwe po dziś dzień.

Mosty na kanale Mazurskim - funkcje

W początkowych projektach zakładano, iż inwestycja powstanie w celu pozyskiwania energii wodnej, jednak szybko zrezygnowano z tego pomysłu. Ostatecznie mosty na kanale Mazurskim miały pełnić przede wszystkim drogi umożliwiającą przepływ wielu towarów. Później planowano wykorzystać budowę kanału w celach wojennych III Rzeszy.

Mosty na kanale Mazurskim - budowa

Kolejne próby budowy kanału trwające kilka lat podejmowano w przedziale czasu obejmującym lata 1911-1942. Jeszcze przed wybuchem 1. wojny światowej, która przerwa budowę powstały dwa odcinki o długości wynoszącej ponad 20 kilometrów oraz obiekty pomocnicze. Kolejna próba została przerwana z uwagi na ciężką sytuację finansową oraz problemy z pozyskaniem materiałów. W latach 20. skupiono się na budowie przepustów, czy grobli, powstało też większość mostów. Próba dokończenia po 10. latach miała być szybka, lecz w ostateczności 2. wojna światowa doprowadziła do zniszczeń, przez co nie dokończono budowy inwestycji.