Trasa, którą płynie Kanał Mazurski

Redakcja

20 marca, 2024

Kanał Mazurski jest wspomnieniem wielkich planów z XIXw. To wtedy powstały pierwsze projekty budowy kanału. Miał on połączyć pojezierze mazurskie z rzekami Łyną i Pregołą, które obecnie znajdują się w Obwodzie Kaliningradzkim, i dotrzeć aż do Morza Bałtyckiego. Niestety budowa kanału została przerwana najpierw przez wybuch pierwszej wojny światowej, a później wznowiono prace, ale po II wojnie światowej budowy nie ukończono. 

Poznaj Piękno Mazur z perspektywy Kanału Mazurskiego

Kanał Mazurski jest zabytkiem, który reprezentuje sobą oryginalne rozwiązania z dziedziny hydrotechniki. Na kanale znajdują się 2 jazy walcowo-ruchowe i 10 śluz, z których połowę można zobaczyć w Polsce. Kiedyś miał być dokonaniem i osiągnięciem, dziś stapia się z fauną i florą mazurskiego krajobrazu. Kanał ma swój początek w miejscowości Mamerki nad jeziorem Mamry. Jeśli lubimy piesze wędrówki, to część kanału z Mokrego do Leśniewa, gdzie znajduje się jedna ze śluz, można zwiedzić spacerując wydeptanym pośród zarośli szlakiem.

Kanał Mazurski nie jest zbyt popularnym obiektem turystycznym, ale warto odkryć go chociażby podczas wycieczki rowerowej. Na niektórych jego odcinkach, które wypełnia woda swoje żeremia mają bobry. Cała trasa kanału to około 50 km, z czego po stronie Polskiej znajduje się 22 km.

Przebieg trasy Kanału Mazurskiego

Kanał Mazurski po stronie Polskiej ciągnie się od Mamerek przez Bajory Wielkie, Bajory Małe, Guję, Piaski, Leśniewo Górne i Leśniewo Dolne. W wymienionych miejscowościach znajdują się śluzy i jazy, których betonowa konstrukcja z ręcznie napędzanym mechanizmem robi wrażenie. Śluza we wsi Guja jest jedyną, która nadal działa. Ośrodek ten, razem z zabudowaniami we wsi Przystań administruje Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Giżycku.

Polecane: